Course Detail

Date 19.10.2017 9 AM - 20.10.2017 4 PM
Title Benløs, men ikke rådløs - Med fokus på benerstatningsmateriale
Course no N1709
City / State Oslo
Country Norway
Language Norwegian
Audience national
Topic

MÅLSETTING

Deltakerne skal etter gjennomgått kurs kunne vurdere når benoppbygging er relevant og ha en solid kunnskap om de grunnleggende prinsipper og teknikker som brukes på odontologisk avdeling i dag.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg mot deg som ønsker er kunnskap om hvilke behandlingsmetoder som kan tilbys pasienter med begrenset benmengde. Deltakerne bør ha erfaring med enklere implantatkirurgiske inngrep.

KURSPLAN

2 dagers kurs med forelesning og live-kirurgi, hands-on trening på både modell med sinuslift og grisekjever. Kursdeltakerne assisterer på inngrep og det er live-overføring av operasjoner.

KURSET TELLER

12 timer i NTFs etterutdanningssystem.

KURSINNHOLD

• Anatomiske og biologiske aspekter.

• Kirurgiske aspekter – indikasjoner.

• Teknikker, donor- og mottakersted, komplikasjoner.

• Benerstatningsmaterialer

• Live-kirurgi.

• Hands-on trening sinuslift på modell.

• Hands-on trening på grisekjeve med benerstatningsmaterial

SOSIAL AKTIVITET

Første kurskveld har vi en felles middag for deltakere, forelesere og kursarrangør.

Speakers
Eivind Andersen
UiO, avd. for oral kirurgi og oral medisin
Oslo
Norway
Tore Bjørnland
Universitetet i Oslo, Det Odontologiske Fakultet, avdeling for oral kirurgi og oral medisin
Oslo
Norway
Bente Brokstad Herlofson
Universitetet i Oslo, Det Odontologiske Fakultet, avdeling for oral kirurgi og oral medisin
Oslo
Norway
Janicke Liaaen Jensen
Universitetet i Oslo, Det Odontologiske Fakultet, avdeling for oral kirurgi og oral medisin
Oslo
Norway
Heming Olsen-Bergem
Universitetet i Oslo, Det Odontologiske Fakultet, avdeling for oral kirurgi og oral medisin
Oslo
Norway
Anne Karine Røynesdal
UiO, avd. for oral kirurgi og oral medisin
Oslo
Norway
Target group Dentists
Product segments Surgery, GBR
Level* Complex
Status Open
Tuition NOK 14.900
Event place
UiO, avd for oral kirurgi og oral medisin
Geitmyrsveien 71
*
Oslo
Norway

Phone: *
Organizer
Straumann AS
Mrs. Trine Westergaard
Nils Hansensvei 7
0667
Oslo
Norway

Phone: +47 23 35 44 88
Attachments
*Legend

SAC Level

  • Straight Forward Level
  • Advanced Level
  • Complex Level
  • Unspecified

Standard Level

  • Basic
  • Advanced
  • Complex
  • Unspecified

Status

booked booked

booked open

*SAC Classification
Straight Forward Level Advanced Level Complex Level
Surgery – adequate bone volume, placement of 2 implants in the mandible, treatment of large tooth gaps and single-tooth replacement where esthetics are not a factor Surgery – placement of 4 or more implants in the mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, with or without simultaneous bone augmentation (GBR) Surgery – comprehensive gap treatment in esthetically complex regions with simultaneous augmentation (GBR), implantation procedure for fixed reconstructions in the edentulous maxilla, immediate implantation, all two-stage augmentation techniques
Prosthetics – treatment of the mandible with bar prostheses or stud-retained prostheses, gap treatment and single tooth replacement where esthetics are not a factor Prosthetics – fixed prostheses in the edentulous mandible supported by 4 or more implants, partially removable prostheses in the edentulous mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, bar prostheses in the edentulous maxilla Prosthetics – comprehensive gap treatment and single tooth replacement in esthetically complex regions, fixed prostheses in the edentulous maxilla, immediate placement of implants