Course Detail

Date 23.08.2017 9 AM - 25.08.2017 4 PM
Title Grundkurs i implantatprotetik för assisterande personal
Course no S 1704
City / State Malmö
Country Sweden
Language Swedish
Audience national
Topic

MÅLSÄTTNING

En viktig förutsättning för att kunna erbjuda patienterna ett kvalitativt

implantat-omhändertagande är att alla i tandvårdsteamet har en stabil och

aktuell kunskapsbas. Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs fått en

grundförståelse för implantatsbehandling med tonvikt på implantatprotetik.

Deltagaren ska även kunna förbereda patienter inför implantatbehandling

och ansvara för uppföljningen.

KURSUPPLÄGG

3-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten

samt inslag av praktiskt arbete på modell. Kursen går parallellt med

”Grundkurs i implantatbehandling”.

KURSAVGIFT

SEK 6 500 exkl moms. SEK 8 125 inkl moms.

Kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag ingår.

MÅLGRUPP

Kursen är tänkt som en startutbildning för assisterande personal som har

liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHÅLL

• Patientselektion

• Osseointegrering

• Mjukvävnadsintegration

• Rökning och implantat

• Mikrofloran kring implantat

• Pre- och postoperativ patientbehandling

• Operationsbeskrivning

• Protetiska konstruktioner

• Straumann® Cares® Digital Solutions

• Komplikationer

• Profylax och hygienrutiner

• Uppföljningsprogram för behandlade patienter (klinisk us och rtg)

Speakers
Göran Urde
University of Malmö
Malmö
Sweden
Target group Dental assistants
Product segments Prosthetics
Level* Straightforward
Status Open
Tuition 8 125 inkl. moms
Event place
Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Carl Gustafs väg 34
205 06
Malmö
Sweden

Phone: 040-6657000
Organizer
Straumann AB
Mrs. Gunilla Bankel
Krokslätts Fabriker 45
431 37
Mölndal
Sweden

Phone: +46 31 708 75 00
Fax: +46 31 708 75 29
*Legend

SAC Level

  • Straight Forward Level
  • Advanced Level
  • Complex Level
  • Unspecified

Standard Level

  • Basic
  • Advanced
  • Complex
  • Unspecified

Status

booked booked

booked open

*SAC Classification
Straight Forward Level Advanced Level Complex Level
Surgery – adequate bone volume, placement of 2 implants in the mandible, treatment of large tooth gaps and single-tooth replacement where esthetics are not a factor Surgery – placement of 4 or more implants in the mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, with or without simultaneous bone augmentation (GBR) Surgery – comprehensive gap treatment in esthetically complex regions with simultaneous augmentation (GBR), implantation procedure for fixed reconstructions in the edentulous maxilla, immediate implantation, all two-stage augmentation techniques
Prosthetics – treatment of the mandible with bar prostheses or stud-retained prostheses, gap treatment and single tooth replacement where esthetics are not a factor Prosthetics – fixed prostheses in the edentulous mandible supported by 4 or more implants, partially removable prostheses in the edentulous mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, bar prostheses in the edentulous maxilla Prosthetics – comprehensive gap treatment and single tooth replacement in esthetically complex regions, fixed prostheses in the edentulous maxilla, immediate placement of implants