Course Detail

Date 23.08.2017 9 AM - 25.08.2017 4 PM
Title Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare
Course no S 1703
City / State Malmö
Country Sweden
Language Swedish
Audience national
Topic

MÅLSÄTTNING

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs självständigt kunna patientselektera,

terapiplanera samt utföra alla typer av implantatprotetisk behandling

med Straumann® Dental Implant System.

KURSUPPLÄGG

3-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten

samt inslag av praktiskt arbete på modell. Egna patientfall medtas för

terapiplanering. Kursen är tänkt som en startutbildning och skall ge full

kompetens att utföra implantatprotetisk behandling.

KURSAVGIFT

SEK 11 500 exkl moms. SEK 14 375 inkl moms.

Kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag ingår.

MÅLGRUPP

Tandläkare med liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHÅLL

• Osseointegrering- historik och grundprinciper

• Terapiplanering och patientselektion

• Röntgenundersökning inför och efter implantatbehandling

• Implantatkirurgi – bedömning och behandling

• Bone Level/Tissue Level- vad är det?

• Protetisk behandlingsgång – från en tand till hela käken

• Materialval i protetiken

• Tandhygienistens roll i implantatbehandlingen

• Produktutbildning

• Straumann® Cares® Digital Solutions

• Prognos- vad säger litteraturen?

• Protetiska och kirurgiska komplikationer

• Hands-on träning och avtryckstagning på modell

• Patientfall

• Vad säger TLV- regelverket kring implantat?

Speakers
Göran Urde
University of Malmö
Malmö
Sweden
Target group Dentists
Product segments Prosthetics
Level* Straightforward
Status Open
Tuition 14 375 inkl. moms
Event place
Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Carl Gustafs väg 34
205 06
Malmö
Sweden

Phone: 040-6657000
Organizer
Straumann AB
Mrs. Gunilla Bankel
Krokslätts Fabriker 45
431 37
Mölndal
Sweden

Phone: +46 31 708 75 00
Fax: +46 31 708 75 29
*Legend

SAC Level

  • Straight Forward Level
  • Advanced Level
  • Complex Level
  • Unspecified

Standard Level

  • Basic
  • Advanced
  • Complex
  • Unspecified

Status

booked booked

booked open

*SAC Classification
Straight Forward Level Advanced Level Complex Level
Surgery – adequate bone volume, placement of 2 implants in the mandible, treatment of large tooth gaps and single-tooth replacement where esthetics are not a factor Surgery – placement of 4 or more implants in the mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, with or without simultaneous bone augmentation (GBR) Surgery – comprehensive gap treatment in esthetically complex regions with simultaneous augmentation (GBR), implantation procedure for fixed reconstructions in the edentulous maxilla, immediate implantation, all two-stage augmentation techniques
Prosthetics – treatment of the mandible with bar prostheses or stud-retained prostheses, gap treatment and single tooth replacement where esthetics are not a factor Prosthetics – fixed prostheses in the edentulous mandible supported by 4 or more implants, partially removable prostheses in the edentulous mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, bar prostheses in the edentulous maxilla Prosthetics – comprehensive gap treatment and single tooth replacement in esthetically complex regions, fixed prostheses in the edentulous maxilla, immediate placement of implants