Straumann implanttiratkaisut tuottavat laatua
sijoitetulle pääomalle.

1 2 3 4

Terveytesi on hyvinvointisi perusta,  Straumann hammasimplanttiratkaisut tarjoavat:

Näitä asioita ei voi mitata rahassa; kuitenkin voimme ajatella, että valinnalla implanttihoidon ja perinteisen proteettisen työn välillä on rahallinen arvo. Tutkimusten mukaan implanttihoito saattaa jossain tapauksissa olla edullisempi vaihtoehto pitkällä aikavälillä.

Hyvästit epämukavuudelle ja työläille huoltotoimenpiteille

Jopa paras proteesi on vieras esine, joka vaatii säännöllistä ja jatkuvaa huoltoa. Mahdollinen epämukavuus tai aristavat painaumat yhtälailla kuin toistuvat pohjustukset kiinnittymisen aikaansaamiseksi ovat  perinteisen proteesin seurauksia. Kaiken lisäksi huonosti istuva proteesi saattaa tuottaa epävarmuutta ja itseluottamuksen puutetta. Vertailuna, hammasimplantti on keinotekoinen juuri, joka korvaa luonnon juuren ja tulee kiinteäksi osaksi leukaasi sen jälkeen, kun se on lopullisesti parantunut.

Implantin asettaminen - vaivaton menetelmä

Hammasimplantin asettaminen saattaa vaikuttaa raskaalta menetelmältä, biologisesta näkökulmasta katsottuna, menetelmä on kuitenkin hyvin perinteinen. On myös todennettu, että implantin asettaminen  leukaluuhun aktivoi kudoksia ja auttaa näin jäljellä olevaa luuta säilymään ja ehkäisemään resorbtiota eli luukatoa. Ja vastakohtana perinteisiin menetelmiin tämä menetelmä säästää viereisiä hampaita, sillä hammasimplantti ei tarvitse tukihampaita naapurihampaista.

Pitkän tähtäimen hyödyt

Graph: 7 vuoden jälkeen,  yhden hampaan implanttiratkaisun kustannukset ovat maksaneet itsensä takaisin ja huoltokustannukset pitkällä tähtäimellä ovat matalammat kuin perinteisen sillan huoltokustannukset.1

Kustannustehokkuuden suhteen tutkimustulosten merkittävä lopputulos on:

  1. Yksittäisen hampaan korvaaminen implantilla on yhtä kustannustehokasta kuin kolmen yksikön siltaproteesi.1
  2. Joissain tapauksissa, kun hampaistoa ei ole lainkaan tai sitä on korjattu hyvin vähän ja luuta on riittävä määrä, on implanttihoito taloudellisessä mielessä jopa suositeltava hoitomuoto. 2
  3. Useamman hampaan korvaamiseksi, hammasimplantit (yhdistelmä tai irrotettava proteesi) aiheuttavat enemmän alkuvaiheen kustannuksia, mutta paremman suun terveydentilan - verrattuna tilanteeseen muilla hoitomuodoilla.3

 

 

1 Priest, GF, Priest JE. The Economics Of Implants For Single Missing Teeth. Dental Economics 2004;94(5):130-138.

2 Vogel R1, Smith-Palmer J, Valentine W. Evaluating the health economic implications and cost-effectiveness of dental implants: a literature review.

3 Blackwell, R, Lowe, R, Morris, G, Priest, G, Implant Economics, A Supplement To Dental Practice Report, September 2004.