Täytä aukko pysyvästi Straumann-ratkaisulla - implanttikantoinen silta

Hampaan tai kahden puuttuminen saattaa aiheuttaa purennan epätasapainoa tai leukaluun kutistumista. Sekä toiminnalliselta että fysiologiselta kannalta katsottuna aukko pitäisi täyttää niin pian kuin mahdollista.


Terveiden hampaiden ei tarvitse olla implanttikantoisen sillan perustana

Implanttikantoisen sillan etu on, että terveet naapurihampaat voidaan jättää koskemattomiksi. Tämä vahvistaa pitkän ajan ennustetta ja auttaa säilyttämään leukaluuta. Implantti tukee kruunuosaa ja jakaa purentavoimat leukaluuhun estäen luun resorption eli kutistumisen.