Hva er et tannimplantat?

En kunstig tannrot med samme funksjon som en naturlig rot

Når tannen og roten er borte, er den varige løsningen for naturlig funksjon
et tannimplantat og en tilpasset krone.

 

1 2 3 4 5

About dental implants

Et tannimplantat er en liten, men sterk skrue i biokompatibelt metall eller keramikk. Under lokalbedøvelse settes den inn i kjevebenet for å erstatte manglende tannrot og som feste til tannkronen.

Tilhelingsperioden er fra 6 til 12 uker og avhenger av egen medisinsk tilstand. I denne perioden fester implantatet seg ordentlig til kjevebenet. Prosessen kalles osseointegrasjon. Etter tilhelingen fungerer den kunstige roten som feste for en enkelt tannkrone, tannbroer for flere tenner eller en komplett tannprotese.

Straumann implantatenes materiale og overflater

Titan er et biokompatibelt metall som ikke er giftig og tolereres godt av kroppen.  Medisinsk brukes titan i kirurgiske instrumenter og implantater fordi titan har høy styrke og lav vekt.

Ett av titanets viktigste bruksområder er implantater.  Implantater i titan fester seg svært godt til friskt benvev og kan holde i flere tiår.

Roxolid®2 består av et banebrytende materiale fra Straumann. Det er spesielt framstilt til bruk i tannimplantater og er en legering av titan og zirkonium som er sterkere enn titan og gir svært god tilheling -  en unik kombinasjon i markedet for tannimplantater.

Keramikk

Keramiske implantater er et metallfritt alternativ til implantater i titan eller
 Roxolid®Straumann tilbyr  Straumann® PURE Ceramic, et elfenbensfarget implantat i et keramisk materiale med zirkoniumoksid.

Straumann® SLActive

Straumann® SLActive® 3 er en klinisk dokumentert implantatoverflate som er utformet for å halvere tilhelingstiden uten å svekke regenereringen.

1 Tilhelingstiden kan forkortes hvis man velger et implantat  SLActive® overflate. 2 Referanser i vitenskapelig forskningslitteratur: www.straumann.com/roxolidref  3 Referanser i vitenskapelig forskningslitteratur: www.straumann.com/slactiveref