Hvorfor velge tannimplantater?

Konvensjonell protese eller implantat – den store forskjellen

Når du må restaurere en eller flere tenner, kan du velge mellom konvensjonelle proteser og implantatbehandling. Hva er hovedforskjellene?

1 2 3

Løsning med bro

Med konvensjonell metode må to sunne nabotenner slipes ned for å feste en bro. Det fører til tap av naturlig tannoverflate. I tillegg overfører ikke broen tyggekraft til kjevebenet og benet kan forringes. Se Bevaring av kjeveben.

Løsning med tannimplantat

Implant-borne single-tooth treatment

Tannimplantatet erstatter den naturlige tannroten og de sunne nabotennene forblir intakte og uslipte.

Et tannimplantat gror fast i kjevebenet

Selv den beste protese vil alltid forbli et fremmedlegeme i munnen og trenger mye stell. Et tannimplantat er derimot en kunstig rot som gror fast i kjevebenet og fungerer som en naturlig tannrot.

Behold smilet ditt.

Funksjonalitet og utseende er to sider av samme sak. En implantatbasert konstruksjon ser ut som en naturlig tann. Man ser ingen forskjell og ingen spesiell pleie er nødvendig.

Bevarer ansiktsformen

Implantater overfører tyggekraften til kjeven. Dette skjer ikke når du mangler tenner eller ved en konvensjonell bro. Når belastningen opphører, kan benet langsomt trekke seg tilbake og medfører at ansiktsformen endres over tid.

Nyt liv selv om du har mistet en tann.

Du kan le, kysse, synge og spise som før – implantater kan gi deg livskvaliteten tilbake. Manglende tenner kan bety svikt i selvtillit og utrygghet. Dårlig tilpasset protese kan forårsake varig ubehag. Disse plagene opphører heldigvis med tannimplantater.

Tennene dine trenger ikke og slipes ned.

En konvensjonell bro krever at de sunne nabotennene på hver side må slipes ned for å støtte broen. Når et implantat fyller mellomrommet, påvirkes ikke nabotennene, og den naturlige tannoverflaten forblir intakt.

Implantatbehandling – en dokumentert, trygg og moderne metode

Implantatbehandling er ikke en eksperimentell behandling, men en velprøvd og moderne medisinsk tannbehandling.  Behandlingsformen er vitenskapelig testet og benyttet i flere tiår av tannleger og kirurger over hele verden. I dag er det mulig å behandle nesten alle indikasjoner. Ifølge en tysk spørreundersøkelse svarte 98 % av pasientene at de var "tilfredse" eller "svært tilfredse" med sine tannimplantater.

1 Resultater fra Riegl Study 2009, Tyskland, med over 10.000 pasienter

Dokumentert kvalitet og pålitelighet med Straumann

Mer enn 40 millioner solgte Straumann implantater på verdensbasis. Straumann® Dental Implant System er dokumentert med mer enn 35 års vitenskapelig erfaring samt over 700 vitenskapelige publikasjoner1.

Fotnote

Alle kirurgiske inngrep medfører en risiko. Derfor bør alle pasienter konsultere en tannlege som kan vurdere om implantater er et riktig valg.

1Et søk i databasen PUBMED på “Straumann Dental Implant OR ITI dental  
implant”, gir 733 treff per 6. oktober 2014. Første søketreff er “Schroeder A. et al.:
The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.”