Pasientene forteller

Kathrin, Sarah og Robert.*

Finn tilbake til smilet ditt med tannimplantater.

Det er ulike årsaker til behovet for kunstige restaureringer:  En ulykke, manglende tenner fordi det er medfødt eller på grunn av tannkjøttbetennelse. Disse pasientene forklarer hvorfor de valgte tannimplantater og hvordan dette forandret livene deres.*

*Disse delene av pasientenes fortellinger uttrykker ikke nødvendigvis dine erfaringer med implantatbehandling. Resultatene kan avvike for det enkelte implantatet, og gjelder ikke alle pasienter. Konsulter en fagperson innen tannpleie om risikoene forbundet med implantatbehandling. Se for øvrig under avsnittet Vanlige spørsmål.