Behandlingsprosedyre - 5 trinn til et nytt smil

Grundig diagnose, individuell konsultasjon og kompetent tannbehandling er avgjørende for en vellykket implantatinstallasjon

Trinn 1: Diagnose og behandlingsplan

Etter å ha innhentet nødvendig informasjon via røntgenbilder og undersøkelse, legger tannlegen fram de aktuelle behandlingsalternativene.

Dere diskuterer fordeler og ulemper ved de ulike løsningene slik at du er velinformert om alle sider ved behandlingen før du tar en beslutning.

Tilstrekkelig  benvolum i kjeven er en forutsetning.

For å kunne sette et implantat, må det være nok benvolum.  Det forekommer at pasienter har for lite benvolum i kjeven og trenger benregenerasjon, f.eks. når tannen har manglet lenge og kjevebenet har trukket seg tilbake.

Trinn 2: Implantatinstallasjon - implantatet forankres i kjevebenet.

Implantatet settes inn under lokalbedøvelse.

I de fleste tilfeller er det mulig å få en midlertidig protese som brukes i implantatets tilhelingsperiode.

Dermed kan du glede deg over et naturlig smil allerede tidlig i prosessen.

Trinn 3: Tilhelingsperioden – implantatet fester seg til kjevebenet.

Tilhelingsperioden er tiden implantatet bruker for å gro  ordentlig fast i kjevebenet. Det tar anslagsvis mellom seks uker og noen måneder. Dette varierer fra person til person.

Etter omtrent en uke fjernes stingene. God munnhygiene er nødvendig for å oppnå en vellykket tilheling.

Trinn 4: De nye tennene dine lages nå hos tanntekniker.

Mens implantatet fester seg til kjevebenet i tilhelingsfasen, tar tannlegen og tannteknikeren fatt på produksjonen av din tilpassede tann. Denne settes inn etter fullført tilheling.

Trinn 5: Installasjon av den endelige protetiske konstruksjonen

Den endelige protetiske konstruksjonen settes på implantatet. Nå kan du endelig smile og tygge som før!


1 Implantatoverflaten SLActive® reduserer tilhelingstiden betydelig..  2Referanser i vitenskapelig forskning: www.straumann.com/slactiveref

Behandling med implantatfestet tannkrone

Helkjeve med 4-6 implantater

Uttagbar protese festet med Locator®