Mer enn sveitsisk presisjon. Bedre livskvalitet.

Straumann er et ledende selskap innen tannimplantater  og har gjennom 60 år ervervet seg stor tillit i markedet ved å være tro mot sine idealer. Vi er overbevist om at det  er få selskap som kan tilby tilsvarende, så det er mange grunner for at Straumann er et godt valg.

Ofte kopiert, aldri likestilt

Det finnes mange tannimplantatsystemer, men ikke alle er likestilt.

Tannimplantater er en vanlig behandling, og det finnes i dag mange billige implantatsystemer uten vitenskapelig dokumentasjon. Mange pasienter er ofte ikke klar over at det kan være viktige ulikheter mellom de forskjellige tannimplantatsystemene så som variasjon i kvalitet, teknologi og forskning.

Kvalitet

Støttet av forskning

Our products work and are backed by science

Few systems on the market have been scientifically tested. The Straumann® Dental Implant System is one of the best documented, with more than 35 years of extensive scientific, clinical evidence and support by more than 700 scientific publications.

Science

A true pioneer

Våre produkter støttes av forskning.

Få systemer i markedet er blitt vitenskapelig utprøvd. Straumann® Dental Implant System er et av de best dokumenterte, med over 35 års omfattende vitenskapelig, klinisk dokumentasjon og publisert i mer enn 700 forskningsartikler.

Mer enn 14 millioner implantater

Mer enn 14 millioner implantater satt på verdensbasis

Straumann® Dental Implant System har gjennom sveitsisk presisjon og klinisk dyktighet ervervet seg stor tillit i markedet verden over. Tannleger i mer enn 70 land har satt inn over 14 millioner Straumann implantater. Så hvor livet enn måtte bringe deg, kan du få behandling for dine Straumann tannimplantater.

Banebrytende nyvinninger

Banebrytende nyvinninger til gode for pasientene

Straumanns produkter og teknologier ble utviklet for å gjøre implantatinstallasjoner mer vellykket og for å bedre pasientens opplevelse.

  • Straumanns originale SLActive® overflate er produsert for å øke behandlingens forutsigbarhet og forkorte tilhelingstiden.1
  • Det unike implantatmaterialet Straumann® Roxolid® gir et mer skånsomt inngrep og derfor flere behandlingsmuligheter.2

Mer skånsomt inngrep

Kortere tilhelingstid

Forpliktelse over lang tid

Straumann har en langsiktig forpliktelse overfor både tannleger og pasienter.

Har du et Straumann implantat kan du fullt stole på produktets levetid.  Vi gir livstidsgaranti for implantater dersom de må byttes, og en begrenset garantiordning for protetikkomponenter. Vi sørger også for at det finnes nødvendige deler for å vedlikeholde og restaurere implantater etter mange år, selv etter endringer i design og teknologi.

What would your dentist choose?

What brand of implants would your dentist select for himself?

Ask your dental professional about the products they use to help deliver quality dental care. What type and brand of implants would your dentist select for themselves or their family.

Oppsummering

  • Over 35 år med klinisk  dokumentasjon og mer enn 700 publiserte forskningsartikler1
  • Mer enn 14 millioner implantater satt  på verdensbasis
  • Presisjon og kvalitet “Made in Switzerland”
  • Et velrenommert varemerke i over 70 land.
  • SLActive® – Vår unike implantatoverflate som gir bedre forutsigbarhet og kortere tilhelingstid
  • Roxolid® – Vårt unike materiale for behandlinger for mer skånsomme inngrep
  • Livstidsgarati for dine Straumann-implantater

1 Et søk i databasen PUBMED på “Straumann Dental Implant OR ITI dental implant”, gir 733 treff per 6. oktober 2014. Første søketreff er “Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.”   2 Referanser i vitenskapelig forskning: www.straumann.com/slactiveref   3Referanser i vitenskapelig forskning: www.straumann.com/roxolidref