Mer enn en suksess. Forskningsbasert dokumentasjon.

60 års erfaring og vitenskapelig dokumentasjon

Vi har vist suksess i forskning, utvikling og produksjon av tannimplantatløsninger.  Dokumentert med omfattende vitenskapelig litteratur, leverer vi banebrytende nyvinninger og teknologiske milepæler helt siden 1954. Våre vitenskapelige og teknologiske resultater har ført til nyvinninger innen overflateteknologi, høytytendeimplantatmateriale og vevsregenererende tannbehandling.

Vi tar ingen snarveier.

Påliteligheten og sikkerheten til våre implantatløsninger bygger på Straumanns kvalitetsstandarder og vitenskapelig dokumentasjon. Produktene våre er grundig testet og godkjent gjennom prekliniske og kliniske studier. Selskapets etiske standard gjør at vi tar ansvar for å gi tannleger og pasienter produkter som støttes av forskningsresultater – det gir trygge og forutsigbare behandlingsresultater.

Det finnes mange implantatsystemer, men ikke alle er likeverdige.

Det siste tiåret har tannimplantater blitt standardbehandling, og det finnes en rekke ulike implantattyper som tilbys fra ulike implantatselskaper. Men tilbyr alle samme kvalitet, og er disse systemene klinisk dokumentert i langtidsstudier? De fleste pasientene er ikke klar over at det finnes kritiske forskjeller mellom implantatsystemene. Straumanns komponenter  produseres i samsvar med internasjonalt anerkjente kvalitetsstandarder, med høy presisjon og som støttes av klinisk forskning.

Vårt system er vitenskapelig dokumentert - kan andre hevde det samme?

Enkelte implantatsystemer tilbys til svært lav pris. Men investerer disse implantatfirmaene i forskning, utvikling og omfattende materialtesting? Mange av dem gjør ikke det. Deres aksept i markedet er ofte basert på kliniske og vitenskapelige data fra andre. Straumann derimot investerer årlig betydelige beløp i forskning og  produktutvikling. Straumann støtter også forskere verden over for å sikre at det finnes uavhengige studier og forskningsprosjekter.

Langvarig klinisk dokumentasjon

Straumann er et av svært få implantatselskaper med langvarig (> 10 år) klinisk dokumentasjon  av vellykkede produkter som har vært på markedet i flere tiår. Vi har vært engasjert i forskning på tannimplantater i over 35 år og har levert over 700 publiserte kliniske og vitenskapelige studier om Straumann® Dental Implant System. Studier med over 450 pasienter over  en periode på mer enn ti år, har vist at 98 % av disse implantatene fremdeles fungerer etter minst ti år2.

1 Et søk i databasen PUBMED på “Straumann Dental Implant OR ITI dental implant”, gir 733 treff per 6. oktober 2014. Første søketreff er “Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.”   2Referanser i vitenskapelig forskning: www.straumann.com/slactiveref