Kortere tilhelingstid med SLActive®1- overflaten - en innovasjon fra Straumann

Med sitt design for å fremme raskere tilheling og gi bedre forutsigbarhet, er SLActive® et viktig tilbud i Straumann® Dental Implant System.


Tilhelingsprosessen

Etter kirurgisk installasjon av  tannimplantatet tar tilhelingsprosessen (osseointegrasjon) fra 6 til 8 uker. I løpet av denne tiden gjenopprettes bløtvevet og implantatet gror fast til benet.  Til slutt oppnås stabilitet og implantatet tåler samme belastning som en naturlig tann. Tilhelingstiden varier fra person til person.


Straumann® SLActive® kan forkorte tilhelingstiden

Forskerne hos Straumann har undersøkt mulighetene for å redusere tilhelingstiden uten å øke risikoen under implantatets tilheling. Resultatet er Straumann® SLActive®, en klinisk dokumentert implantatoverflate.

Hvordan fungerer SLActive®?

SLActive® reduserer risikoen i den kritiske, tidlige tilhelingsperioden ved å påskynde og optimalisere tilhelingen av implantatet. Bendannelsen starter tidligere og fører til radikalt forbedret stabilitet.

Med konvensjonelle implantatoverflater er det større risiko for at implantatene løsner på grunn av en stabilitetssvikt mellom uke 2 og 4 i tilhelingsperioden. Denne risikoen er  kraftig redusert med SLActive®.

 

Stabilitetsfasene i tilhelingsprosessen

Primær stabilitet

Etter installasjon har implantatet en viss primær stabilitet. I løpet av de første fire ukene etter operasjonen, remoduleres benet rundt implantatet, fram mot neste fase, sekundær stabilitet.

Sekundær stabilitet

Denne fasen er meget viktig fordi primær stabilitet må være tilstrekkelig umiddelbart etter installasjon for å sikre korrekt tilheling. Når sekundær stabilitet er oppnådd (etter tre til seks måneder), tåler implantatet full belastning.

Hydrofile egenskaper

Hvorfor påvirker Straumann® SLActive® overflaten stabiliteten til tannimplantatet i tilhelingsfasen?

1.     Straumanns implantater med SLActive® er hydrofile. Dette betyr at implantatoverflaten raskt tar opp fuktighet ved å absorbere blodvæsken. Det skjer mye raskere enn på en overflate som ikke er SLActive®.

2.   Disse hydrofile egenskapene kombinert med andre kjemisk aktive egenskaper, gjør at SLActive® fremmer hurtigere tilheling og tidligere sekundær stabilitet.

3.    Tilhelingstiden kan bli halvert slik at du kan få din permanente protetiske konstruksjon tidligere, og du kan le, snakke og kysse trygt igjen.

1 Referanser i vitenskapelig forskningslitteratur: www.straumann.com/slactiveref