Et mer skånsomt inngrep ved spesielle indikasjoner


Tannimplantater er forankret i kjevebenet på samme måte som en naturlig tann.

Hvis det ikke finnes nok ben i kjevekammen, er benoppbygging det mest vanlige alternativet. Men i noen tilfeller - som må vurderes av din tannlege - kan denne prosedyren unngås.

Roxolid®1 -  er et unikt materiale utviklet av Straumann for tannimplantater. Det er sterkere enn titanimplantater. At det er sterkere, betyr at det tåler større belastning.

Straumann® Roxolid® implantater kan brukes når smale og/eller korte implantater er nødvendig på grunn av for lite ben.

1 Basert på en medisinsk vurdering, er det tannlegen som avgjør om bentransplantasjon er nødvendig eller ikke.

Enklere prosedyre, redusert behandlingstid

Med muligheten for å bruke et smalere og/eller kortere implantat kan benoppbygging unngås og behandlingstiden kortes ned fordi det krever færre behandlinger.

Beskyttelse av friskt benvev

Ved å bruke smalere og/eller kortere implantater beholder man mer friskt benvev, får bedre blodgjennomstrømming og mer friskt bløtvev rundt implantatet.  Dette er viktige forutsetninger for at implantatet skal integreres i benet og gi forventet lang levetid.

1 Referanser i vitenskapelig forskningslitteratur: www.straumann.com/roxolidref