Straumanns brosløsninger når man mangler flere tenner

Hvis to eller flere tenner mangler, kan det føre til at eksisterende tenner beveger seg til uriktige plasseringer, samt at det kan føre til at kjevebenet trekker seg tilbake.  Både ut fra fysiologiske såvel som funksjonelle hensyn bør derfor mellomrom etter tapte tenner erstattes.


Friske tenner trenger ikke slipes ned for implantatbaserte broer.

Fordelen med en implantatbasert bro er at friske nabotenner kan forbli intakte. Dette bidrar til bedre langtidsprognose og bevarer kjevebenet. Implantatet fungerer også som en støtte for kronen, og overfører tyggekraften til kjeven, noe som forebygger forvitring av benvev.