Vad är ett dentalt implantat?

En artificiell rot som fungerar som en naturlig tandrot

När en tand och dess rot saknas, är den långsiktiga lösningen för en naturlig funktion ett tandimplantat och en matchande krona.

 

1 2 3 4 5

Om dentala implantat

Ett tandimplantat är ett litet men starkt inlägg, tillverkat av biokompatibla metaller eller keramer. Det installeras under lokalbedövning i käkbenet istället för den saknade tandens rot och fungerar som ett stöd för tanden.

Inläkningsfasen är mellan 6 och 12  veckor1 beroende på den enskilda medicinska situationen. Under denna period läker implantatet fast i käkbenet - en process som kallas osseointegration. När det läkt in fungerar denna konstgjorda rot som en bas för enskilda kronor, multi-tand broar, eller en hel tandprotes.

Material och ytor på Straumanns implantat

Titan (kommersiellt rent) är en biokompatibel metall. Den är giftfri och tolereras väl av kroppen. Dess många medicinska användningsområden innefattar kirurgiska redskap och implantat, där hög hållfasthet och låg vikt är önskvärt.

En av dess viktigaste medicinska applikationer ligger i implantat. Sådana framställda av titan har visat sig läka in mycket väl i levande ben och kan vara under flera decennier.

Roxolid®2 är ett banbrytande material från Straumann speciellt utformat för att användas i tandimplantat. Det är en titan-zirkoniumlegering, starkare än rent titan med utmärkta osseointegrationsegenskaper - en kombination som är unik på marknaden för dentala implantat.


Keramiska implantat

Keramiska implantat är ett metallfritt alternativ till titan eller Roxolid®implantat. Straumann erbjuder Straumann® PURE Ceramic, ett elfenbensfärgat implantat tillverkat av zirkonium-oxid-keramik.

Straumann® SLActive

Straumann® SLActive® 3 är en kliniskt bevisad implantatyta, utformad för att halvera läkningstiden efter insättning utan att kompromissa regeneration.


1Reducerad inläkningstid kan fås vid användande av SLActive® surface. 2Lista över vetenskapliga referenser för Roxolid: www.straumann.com/roxolidref  3 Lista över vetenskapliga referenser för SLActive: www.straumann.com/slactiveref