Straumanns implantatlösningar. Avkastning på investeringen.

1 2 3 4

Din hälsa är ditt välbefinnande, och Straumanns dentala implantatlösningar ger:

Du kan inte sätta en summa på dessa punkter; men det finns en monetär aspekt när det gäller att besluta mellan tandimplantat och en konventionell behandling. Intressant nog, tyder vissa studier på att implantaten i vissa fall kan vara billigare på lång sikt.

Adjö till obehag och komplicerade behandlingar

Även den bästa protesen är en främmande kropp som kräver extra omsorg och
framtida underhåll. Möjliga obehag eller trycksår samt tidskrävande användning av lim är några av de obekväma biverkningar som kan upplevas av konventionella proteser. Vidare kan illasittande proteser resultera i osäkerhet och försämrad självkänsla. Däremot är ett tandimplantat en konstgjord rot, vilket fungerar som en naturlig, och blir precis som någon annan del av kroppen när den har läkt in.

Implantatinstallation - den vänliga lösningen

Placering av ett tandimplantat kan verka som en aggressiv strategi, men från en biologisk synpunkt, anses det vara mycket konservativ. Genom att placera ett implantat i käkbenet, uppnås en funktionell stimulans som hjälper till att bevara det kvarvarande benet och förhindrar benresorption. Och, i motsats till konventionella metoder, bevarar denna vänliga lösning de intilliggande tänderna eftersom de inte behövs som stöd till den protetiska konstruktionen.

Långsiktiga vinningar

Diagram: Efter 7 år kan kostnaderna för ett enskilt tandimplantat löna sig och
 underhållskostnaderna på lång sikt är lägre än för en konventionell bro1.

När det gäller kostnadseffektivitet, har vetenskapliga studier kommit till nedan betydande slutsatser:

  1. För en entandersättning, är det ett enda implantat som skall betraktas som ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ1 i jämförelse med en traditionell 3-ledsbro fäst på två nerslipade tänder.
  2. I vissa situationer med antingen icke- eller minimalt restaurerade tänder med tillräckligt med ben, är en krona på ett implantat att rekommendera ur ekonomisk synpunkt2.
  3. Ersättning av flera tänder; flera tandimplantat (med en fast bro eller avtagbar  protes) associerades med högre initiala kostnader men bättre slutreslutat3 i oral hälsorelaterad livskvalitet jämfört med andra behandlingsalternativ3.

 

 

1 Priest, GF, Priest JE. The Economics Of Implants For Single Missing Teeth. Dental Economics 2004;94(5):130-138.

2 Vogel R1, Smith-Palmer J, Valentine W. Evaluating the health economic implications and cost-effectiveness of dental implants: a literature review.

3 Blackwell, R, Lowe, R, Morris, G, Priest, G, Implant Economics, A Supplement To Dental Practice Report, September 2004.