Vanliga frågor om Straumanns dentala lösningar

1 2 3 4 5

Är implantatbehandling en dyr lösning?

Precis motsatt mot vad du antagligen tror, är en konventionell protetisk lösning inte alltid den mest kostnadseffektiva.

Den initiala planen för tandimplantatbehandling varierar beroende på hur många implantat som behövs och om benuppbyggnad krävs. Andra faktorer är operationen, det tandtekniska arbetet, materialval samt tandläkarens och tandteknikerns avgifter.

 En kostnadsplan kommer att utarbetas först när alla dessa aspekter har beaktats, och i vissa fall, kan tandimplantat vara mer ekonomiskt i det långa loppet.

Finns det några risker med att installera implantat?

Implantatbehandling är inte en experimentell metod; snarare är det en väl beprövad, modern medicinsk tandvårdsteknik som är vetenskapligt testat och som har använts i decennier av tandläkare och kirurger världen över.

Beroende på tillståndet hos varje patient kan potentiella riskfaktorer variera. Dålig munhygien eller begränsad läkning av såret på grund av redan existerande medicinska förhållanden kan minska oddsen för att implantatet ska läka in.

Eftersom alla kirurgiska ingrepp medför potentiella risker, kommer din tandläkare utvärdera om tandimplantat är det bästa alternativet för dig.


Är operationen smärtsam?

Tandimplantat installeras vanligen under lokalbedövning för att minimera obehaget. Om du i efterhand får misstankar om att allt kanske inte står rätt till vid  implantatstället efter ingreppet, vänligen se till att kontakta din tandläkare.

Finns det någon statistik över hur nöjda patienter blir med sina tandimplantat?

Enligt en undersökning som genomfördes med 10.000 patienter i Tyskland (Riegl Survey 6), var 66 % av de tillfrågade “mycket nöjda” med sina implantatstödda protetiska konstruktioner och 31% var “nöjda.” Av patienter med konventionella protetiska konstruktioner var endast 42 %  “mycket nöjda”, medan 44% sade att de var “nöjda”.

Finns det någon åldersgräns för en implantatbehandling?

Det är möjligt att sätta in implantat så snart käken har slutat växa. Därför kan tandimplantat på unga patienter bara placeras när deras käkben är fullt utvecklat. I andra änden av skalan finns det ingen åldersgräns, givet förstås att patienten inte visar några signifikanta medicinska riskfaktorer. Detta kommer att utvärderas av tandläkaren.

Är keramiskt material "bättre" än titan?


Titan är en biokompatibel metall. Detta innebär att den är giftfri och tolereras väl av kroppen. Implantat tillverkade av titan läker mycket väl fast i käkbenet och har använts i årtionden i den medicintekniska industrin. Än idag, har det inte funnits något dokumenterat fall av en allergisk reaktion mot titan. Tack vare dessa attribut, kan dentala titanimplantat vara i årtionden.

Om du letar efter ett metallfritt alternativ, finns det ett alternativ som heter Straumann® PURE Ceramic Implant som är ett keramiskt implantat. Detta framställs av ett höghållfast keramiskt material och utformas för att uppnå maximala funktionella och estetiska krav. I fall av tunnt eller tillbakadraget tandkött, kommer implantatet inte skina igenom mjukvävnaden som en mörk skugga eftersom det har samma färg som en naturlig tand.

Vad händer om jag behöver ersätta ett implantat eller en komponent?

Vi förser över 70 länder mer Straumanns originalkomponenter.

Straumann Classic-programmet innebär garanterad tillgång på passande protetikkomponenter för implantat placerade så tidigt som från 1974. Du kan alltså räkna med en kontinuitet av våra produkter.

När det finns ett behov av att reparera en protetisk konstruktion kan du som patient känna dig helt avslappnad..

Hur lång tid tar det innan jag får min permanenta lösning?

Efter implantatinstallationen påbörjas inläkningen (osseointegrationen) av implantatet. Detta brukar ta ca 6-8 veckor.

Under denna tid, ska implantatet nå den stabilitet som krävs för att det ska kunna bära tuggkrafterna som en naturlig tand. Som alltid kan läkningstiden variera beroende på den individuella patientens tillstånd och beroende på indikation.

Vad karaktäriserar Straumann® Dental Implant system?

Vi har forskning, utveckling och har haft tillverkning av dentala implantat sedan 1974. Hittills har över 14 miljoner Straumannimplantat placerats på patienter. Tillsammans med schweizisk finmekanik och klinisk kompetens, har Straumann® Dental Implant System lyckats få ett världsomspännande gott rykte, och är ett av de bäst dokumenterade systemen med mer än 35 år av omfattande vetenskapliga, kliniska bevis och stöd av mer än 700 vetenskapliga publikationer.1

1 Enligt PUBMED med sökningen “Straumann Dental Implant OR ITI dental implant”, 733 results as per 6th of October 2014 – with the first entry being “Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.”

Behandling för en implantatburen entandsersättning