Varför välja dentala implantat?

Konventionell protes vs implantat - den stora skillnaden

Om en eller flera tänder måste återskapas har du möjlighet att välja mellan en konventionell protes och implantatbehandling. Vilka är de största skillnaderna?

1 2 3

Brolösningen

With conventional methods, the two healthy neighboring teeth have to be ground down in order to fix a bridge in place. This results in a loss of natural tooth surface. Furthermore, the bridge does not transmit chewing forces to the jaw bone, so bone deterioration may also occur. Se Benbevaring.

Implantatlösningen

Implant-borne single-tooth treatment

Tandimplantatet ersätter roten av den ursprungliga tanden, medan de friska intilliggande tänderna förblir intakta utan att slipas ned.

Ett implantat läker in i din kropp

Även den bästa protesen kommer alltid att vara en främmande del i din kropp som kräver vård. Däremot är ett tandimplantat bara en konstgjord rot, vilken efter inläkning, sitter fast i benet och verkar som en naturlig tandrot.

Behåll ditt leende

Funktionalitet och utseende går ihop. En implantatburen konstruktion ser ut som en naturlig tand - det finns i de flesta fall ingen synlig skillnad, och ingen särskild vård behövs.

Bevara din ansiktsstruktur

Implantat överför tuggkrafterna i käkbenet. Detta är inte fallet om tänder saknas, eller när en konventionell bro installerats. Om dessa krafter upphör, kan benet långsamt tillbakabildas och formen av ansiktet kan förändras över tid.

Njut av livet trots saknade tänder


Skratta, kyssas, sjunga och äta som förut - implantat kan hjälpa dig att återta din livskvalitet. Saknade tänder kan innebära minskad självkänsla och osäkerhet. Illasittande proteser kan orsaka bestående obehag. Dessa obehag kommer till ett välkommet stopp med tandimplantat. 

Dina tänder behöver inte slipas ner

Med en konventionell bro, behöver de friska, intilliggande tänderna, till höger och vänster om den saknade tanden slipas ned för att användas som fäste till bron. När du istället installerar ett implantat för att stänga luckan, påverkas granntänderna inte alls och den naturliga tandytan förblir intakt.

Implantatbehandling - en bevisad, säker och modern behandling

Implantatbehandling är inte någon experimentell behandling. Det är en väl beprövad, modern medicinsk tandvårdsteknik. I decennier har den varit vetenskapligt testad och används över hela världen av kvalificerade tandläkare och kirurger. Idag erbjuder den
 möjligheten att behandla nästan varje indikation. Enligt resultaten av en undersökning som genomförts i Tyskland1, är 98% procent av de tillfrågade patienterna  “nöjda” eller “mycket nöjda” med sina tandimplantat.

1 Riegl Study results of 2009, Germany, with over 10,000 patients.

Bevisad kvalitet och tillförlitlighet med Straumann

Mer än 14 miljoner tandimplantat från Straumann har sålts över hela världen.  Straumann® Dental Implant System stöds av mer än 35 års vetenskaplig erfarenhet samt över 700 vetenskapliga publikationer1.

Fotnot

Eftersom varje kirurgiskt ingrepp medför potentiella risker, bör patienter alltid konsultera en tandläkare eller tandhygienist för att utvärdera om tandimplantat är ett bra alternativ.

  1) Enligt den PubMed databasfrågan “Straumann Dental Implant OR ITI dental
implant”,733 resultat per 6 oktober 2014 - med den första posten är” Schroeder A. et al .:
 The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.”