Patientberättelser

Tre patienter, ett beslut. Här berättar patienter själva om sin historia och sina erfarenheter med dentala implantat.*

Återupptäck ditt “inre” leende med tandimplantat

Det finns olika skäl att välja artificiella restaureringar: en olycka eller en lucka beroende på parodontit, eller genetik. Dessa patienter förklarar varför de valde tandimplantat och hur denna lösning har förändrat deras liv. *

Läs min berättelse

Läs min berättelse

Läs min berättelse

*Dessa delar av patientvittnesmål kanske inte speglar dina erfarenheter med implantatbehandling. Resultaten kanske inte är vägledande för varje implantatplacering och gäller inte för alla patienter. För potentiella risker som förknippas med implantatbehandling, kontakta en tandläkare eller läs mer under vanliga frågor.