Behandlingsgång - 5 steg till ett nytt leende

En grundlig diagnos, individuell konsultation och kompetent behandling är de vitala hörnstenarna i en lyckad implantatinstallation.

Exempel på en genomsnittlig tidslinje*

*Tidsperioden kan variera från fall till fall