Med rätt eftervård varar implantat livet ut.

Straumanns implantat är ett bra val och en investering i din hälsa.

För ett bra långtidsresultat är det viktigt att ta hand om sina implantat. Precis som naturliga tänder, kräver implantat regelbundna kontroller och god oralhygien. Om du följer dessa rekommendationer kan dina implantat vara i många år framöver.

1 2

Vad du ska och inte ska göra efter det kirurgiska ingreppet

Komplikationer efter installation av dentala implantat är ovanliga. Stygnen kan vanligtvis plockas bort efter 7-10 dagar.

Straumanns produkter är väl genomtänkta, kliniskt testade och med en god dokumentation. Det finns ändå en liten risk att komplikationer kan uppstå. Det är väldigt viktigt att du genast kontaktar din tandläkare om du upplever något av följande:

Svullnad: kyl ner området

Kyl utsidan på behandlingsområdet så snart som möjligt efter det kirurgiska ingreppet för att förebygga smärta och svullnad.

Smärta: ta din smärtstillande medicin

Om din tandläkare har skrivit ut medicin, börja ta den direkt.

Munsjöljmedel: var försikig

Under de första timmarna efter det kirurgiska ingreppet ska du inte använda munsköljmedel eftersom flera av dem kan orsaka blödning. Det går bra att dricka vatten.

Din temporära protetiska konstruktion: hur du tar hand om den

Medan implantatet läker fast är det täckt med en läkdistans eller en temporär tandersättning. En läkdistans är monterad på implantatet under inläkningen. Undvik att tugga på hårda saker på den sida implantatet har installerats. Detta hjälper implantatet att läka säkert inför nästa steg i behandlingen.

När du bör kontakta din tandläkare

 • Du känner en dunkande värk på operationsdagen
 • Det känns som att området runt implantatet somnat fastän det gått 12 timmar efter operationen.
 • Du känner smärta eller svullnad i implantatområdet fortfarande flera dagar efter det kirurgiska ingreppet.
 • Blödningen vill inte sluta.
 • Du förlorar din temporära tandersättning.
 • Du har symtom eller frågor som inte omnämnts här.

Vad som bör undvikas

 1. Att sitta är bättre än att ligga ner. Håll upp huvudet under dagen och använd gärna dubbla kuddar på natten.
 2. Ligg inte på den sidan där implantatet placerats.Kör inte bil under de första timmarna efter det kirurgiska ingreppet.
 3. Din körförmåga kan vara nedsatt av bedövning eller medicinering. Fråga din tandläkare.
 4. Använd inte tandborste i implantatområdet förrän stygnen är bortplockade. Din tandläkare kommer att rekommendera en munsköljlösning som används flera gånger om dagen istället för tandborstning.
 5. Ät ingenting förrän bedövningen har släppt.
 6. Under de första dagarna efter implantatinstallationen: ingen alkohol, nikotin, kaffe, svart te, idrott eller fysisk ansträngning.

Om du älskar dina tänder - ta hand om dem

Detta gäller även dina dentala implantat, med noggrann oral hygien kan de vara under lång tid framöver.

Hur?

 • Använd en mjuk tandborste som regelbundet byts ut eller en elektronisk tandorste.
 • Tänderna ska borstas på insidan, utsidan och ovanpå där du tuggar
 •  Om rekommenderat, använd mellanrumstandborstar

Det är ett samarbete mellan dig och din tandläkare


Både tandläkare och patient bidrar till det långsiktiga lyckandet av dentala implantat. Regelbunden uppföljning och förebyggande vård hos tandhygienist är  nödvändigt.

Varför?

 • En individuell plan för din orala hygien tas fram till dig
 • Du uppdateras på speciella rengöringstekniker
 • God omvårdnad och regelbunden uppföljning två gånger om året ger goda förutsättningar för att implantatet ska vara över lång tid framöver.