Behandlingsgång - 5 steg till ett nytt leende

En grundlig diagnos, individuell konsultation och kompetent behandling är de vitala hörnstenarna i en lyckad implantatinstallation.

Steg 1: Diagnos och beslutsfattande

Efter att ha samlat information via röntgen lägger  tandläkaren fram de tillgängliga behandlingsalternativen för dig.

Fördelarna och nackdelarna med de olika lösningarna diskuteras öppet så att du är väl informerad om varje aspekt av proceduren innan du fattar ett beslut.

Tillräckligt med ben: en nödvändig förutsättning

Tillräcklig benvolym är nödvändigt för att kunna genomföra en implantatinstallation. Det finns patienter med för liten benvolym som behöver vidta benregeneration,till exempel om en tand har saknats under en lång tid och käkbenet redan har hunnit tillbakabildas.

Step 2: Implantatinstallation - implantatet förankras i ditt käkben

Tandläkaren skapar under lokalbedövning ett “säte” i käkbenet, varefter
implantatet installeras.

Beroende på varje individuellt fall, finns det möjlighet att fabricera en temporär protetisk lösning att använda under inläkningstiden.

Detta tillåter dig att njuta av ett naturligt leende redan tidigt i processen.

Steg 3: Inläkningsfasen - implantatet växer fast i käkbenet

Innan implantatet har vuxit fast i käkbenet pågår en inläkningstid. Detta tar mellan sex veckor och några månader. Varje fall är individuellt.

Efter ungefär en vecka tas stygnen bort. Noggrann oral hygien är avgörande för en lyckad inläkning.

Steg 4: Dina nya tänder framställs på ett tandtekniskt laboratorium

Medan ditt implantat växer fast under inläkningstiden kan din tandläkare och tandtekniker starta framställandet av dina personligt anpassade tänder. Dessa kommer sedan att sättas in när inläkningstiden är avslutad.

Steg 5: Installation av den permanenta protetiska konstruktionen

Din permanenta protetiska konstruktion installeras på dina implantat så att du fritt kan le, bita och tugga som tidigare.


1 Den specifika implantatytan SLActive® reducerar inläkningstiden signifikant.  2 Lista över vetenskapliga referenser: www.straumann.com/slactiveref

Behandling för en implantatburen entandsersättning

Fast bro på 4-6 implantat, alla rakt installerade

Löstagbar protes med Locator®-fästen