Mer än schweizisk precision. En bättre livskvalitet.

Straumann är ett ledande företag inom dental implantologi som har vunnit globalt förtroende genom att under mer än 60 år hålla fast vid sin tro på sig själv. Vi är övertygade om att få företag har lika mycket att erbjuda. Det finns verkligen många anledningar till att välja ett implantat från Straumann - ett utmärkt val för din orala hälsa.

Ofta kopierad, aldrig lika

Det finns många dentala implantatsystem, men de är inte alla likvärdiga

Med den ökade efterfrågan på dentala implantat har det kommit flera implantatsystem som eftersträvar ett lågt pris genom att inte testa sina produkter vetenskapligt. De flesta patienter vet inte om att det kan finnas viktiga skillnader i dentala implantatsystem, till exempel varierande kvalitet, teknologi och vetenskapliga grunder.

Kvalitet

Uppbackad av vetenskapen

Våra produkter backas upp av forskning och vetenskap

Få system på marknaden är vetenskapligt bevisade. Straumann® Dental Implant System är ett av de bäst dokumenterade, med mer än 35 år av intensiv forskning och klinisk bevisning som resulterat i mer än 700 vetenskapliga publikationer.

Vetenskap

En sann pionjär

En pionjär och global ledare

Vi har forskat, utvecklat och framställt implantat sedan 1974. I samarbete med välkända internationella kliniker, vetenskapliga institut och universitet har vi  In collaboration with renowned international clinics, research institutes and universities, har vi tagit fram banbrytande teknologier inom implantatindustrin.

Mer än 14 miljoner implantat

Mer än 14 miljoner implantat har placerats över hela världen

Genom schweizisk precision och klinisk exilens har Straumann® Dental Implant System vunnit förtroende världen över. Kliniker i över 70 länder har placerat mer än 14 miljoner Straumann-implantat. Så vart livet än för dig har du aldrig långt till behandling för ditt Straumann-implantat.

Banbrytande innovationer

Banbrytande innovationer för patientens bästa

Straumanns produkter och teknologier har framtagits för att främja lyckandet med implantatinstallationen och för att förbättra på patientupplevelsen.

  • Straumanns original SLActive®-yta har utformats för att förbättra behandlingens förutsägbarhet och för att förkorta inläkningstiden1
  •  Det unika implantatmaterialet Straumann® Roxolid® möjliggör behandlingsalternativ som är mindre invasiva2

Minskad invasivitet

Förkortade inläkningstider

Långsiktiga åtaganden

Långsiktigt åtagande gentemot såväl tandläkare som patienter

Med ett Straumann-implantat kan du vara säker på att du har en långlivad produkt. Vi erhåller en livslång garanti på våra implantat om de skulle gå förlorade. Vi erbjuder också en differentierad garanti för våra produkter i den protetiska överkonstruktionen. Vår garanti gäller under förutsättning att man valt att använda Straumanns originallösningar genom hela konstruktionen.

Vad skulle din tandläkare välja?

Vilket implantatmärke skulle din tandläkare välja till sig själv?

Fråga din tandläkare om de produkter de använder för att erbjudan en kvalitativ tandvård. Vilket implantatmärke skulle hen välja för sig själv eller sin familj?

Sammanfattning

  • Mer än 35 år av vetenskapliga studier med över 700 vetenskapliga publikationer1
  • Mer än 14 miljoner implantat placerade världen över
  • Precision och kvalitet
  • Ett märke mer förtroende i över 70 länder
  • SLActive® – vår unika implantatyta för högre förutsägbarhet och kortare inläkningstider
  • Roxolid® – vårt unika material för mindre invasiva behandlingsalternativ
  • Livstids garanti på Straumanns implnatat

1 Enligt en sökning i PUBMED på “Straumann Dental Implant OR ITI dental implant”, kommer 733 result upp. Sökningen gjordes den 6:e oktober 2014 – den första studien var “Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.”  2Lista över vetenskapliga referenser om SLActive: www.straumann.com/slactiveref   3Lista över vetenskapliga referenser om Roxolid: www.straumann.com/roxolidref