Mer än lyckosamt. Uppbackat av vetenskap.

60 år av erfarenheter och vetenskaplig dokumentation

Vi har visat framgång i forskning, utveckling och tillverkning av dentala implantatlösningar.
Dokumenterad med omfattande vetenskaplig litteratur, levererar vi banbrytande innovationer och tekniska  referenser sedan 1954. Våra vetenskapliga och tekniska uppfinningar har lett till många innovationer inom ytteknik, högpresterande implantatmaterial och oral vävnadsregeneration.

Vi tar inga genvägar

När det gäller tillförlitligheten och säkerheten i våra implantatlösningar, tillämpar vi “Straumann kvalitetsstandard” och vetenskaplig dokumentation. Våra produkter är noggrant testade och validerade i prekliniska och kliniska studier. Som ett etiskt företag tar vi ansvar för att tillhandahålla tandläkare och deras patienter med produkter som fungerar och backas upp av vetenskapliga bevis - för säkra och förutsägbara behandlingsresultat.

Det finns många implantatsystem - men alla är inte likvärdiga!

Under det senaste decenniet har tandimplantat blivit en standardbehandling inom tandvården, och det finns många olika sorter som erbjuds av olika tandimplantatföretag. Men erbjuder alla samma kvalitet, och har  alla dessa system kliniska bevis i långtidsstudier? De flesta patienter är inte medvetna om att det finns kritiska skillnader mellan implantatsystemen. Straumanns komponenter är tillverkade under övervägande av internationellt accepterade kvalitetsstandarder - med hög precision och dokumenterad klinisk forskning.

Vårt system backas upp av vetenskapen – kan andra företag säga detsamma?

Vissa implantatsystem erbjuds till ett mycket lågt pris. Men investerar dessa implantatföretag i forskning, utveckling och omfattande materialtester? Många av dem gör inte det och deras godkännande på marknaden är ofta baserade på kliniska och vetenskapliga data som skapats av andra. Straumann däremot investerar ett betydande belopp varje år i äkta forskning och produktutveckling. Straumann stöder också forskare över hela världen för att  garantera oberoende studier och vetenskapliga projekt.

Mångårig klinisk dokumentation

Straumann är ett av de mycket få implantatföretag med långvarig (> 10 år) klinisk dokumentation av framgångsrika produkter som har funnits på marknaden i årtionden. Vi har ägnat oss åt tandimplantatforskning under mer än 35 år nu, och har levererat mer än 700 publicerade kliniska och vetenskapliga studier på Straumann® Dental Implantat System1. Studier med mer än 450 patienter under en period på mer än tio år har visat att 98% av dessa implantat var fortfarande funktionella efter 10 år, och längre2.

1 Enligt en sökning på PUBMED databas med: “Straumann Dental Implant OR ITI dental implant”, kom 733 resultat upp per den 6e oktober 2014 – med första resultat: “Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.”   2Lista över vetenskapliga referenser: www.straumann.com/slactiveref