Kortare inläkningstider med SLActive®1 implantatyta, en innovation från Straumann


Med sin design för att främja en snabbare osseointegration och ge högre förutsägbarhet, är SLActive® ett centralt inslag i Straumann® Dental Implant System.


Bindningsprocessen

Efter kirurgisk installation av dina tandimplantat, påbörjas bindningsprocessen (osseointegrationen) som tar ungefär sex till åtta veckor. Under denna tid regenererar den mjuka vävnaden och implantatet läker fast i benet. När implantatet läkt fast ordentligt kan du tugga och äta som vanligt och tuggkrafterna sprids ut i benet som runt en naturlig tandrot. Läkningstiden varierar med varje individ och dess kliniska situation.

Straumann® SLActive® kan förkorta inläkningstiden

Forskarna vid Straumann har undersökt möjligheterna att minska läkningstiden efter insättning utan ytterligare risk för implantatets inläkning. Resultatet är Straumann® SLActive®, en kliniskt bevisad tandimplantatyta.


Hur fungerar då SLActive®?

SLActive® minskar risken under den kritiska första delen av inläkningstiden genom att påskynda och optimera implantatintegrationen. Den benbildande processen initieras tidigare, vilket resulterar i radikalt förbättrad tidig stabilitet.

Med konventionella ytor, är implantat utsatta för en större risk för misslyckande på grund av en övergripande stabilitetsförminskning mellan vecka 2-4. Denna risk är kraftigt reducerad med SLActive® teknik.

 

Stabilitetsfaserna under inläkningsprocessen

Primär stabilitet

När implantatet installeras her det en viss primär stabilitet.  Under de första fyra veckorna efter operationen, remoduleras benet runt implantatet och kommer slutligen nå fram till nästa milstolpe - sekondär stabiliet.

Sekondär stabilitet

Den här fasen är väldigt viktig, eftersom den primära stabiliteten måste vara tillräckligt hög efter installationen för att kunna stödja inläkningen. När den sekondära stabiliteten har nått sin höjdpunkt (efter tre till sex månader) kan implantatet belastas.

Hydrofilicitet – teknologin bakom SLActive®

Vad är det som gör att Straumann® SLActive-yta kan påverka stabiliteten i ditt tandimplantat under läkningsfasen?

1.    Straumanns implantat med SLActive®-yta är hydrofila. Detta innebär att implantatytan drar till sig vätska vilket leder till att den absorberar blodvätskan betydligt snabbare än en yta utan SLActive®.

2.     Med dessa hydrofila och andra kemiskt aktiva egenskaper,  främjar SLActive®-ytan snabbare osseointegration, vilket leder till tidigare sekundär stabilitet.

3.      Läkningstiden kan halveras, vilket innebär att du kan få din permanenta protetiska konstruktion tidigare så att du åter igen kan skratta, prata och kyssas utan oro.

1 Lista över vetenskapliga referenser: www.straumann.com/slactiveref