Mindre invasiva behandlingar i speciella indikationer.


Tandimplantat är förankrade i käkbenet som naturliga tänder

Om det inte finns tillräckligt med ben, är ett benuppbyggnadsförfarande den  metod som för närvarande används. Men under vissa omständigheter - som måste utvärderas av din tandläkare - kan denna procedur hoppas över.

Roxolid®1 - ett unikt material utvecklat av Straumann för dentala implantat som erbjuder ännu mer styrka än titanimplantat. I detta sammanhang betyder mer styrka att implantatet kan bära en större belastning.

Straumann® implantat tillverkade av Roxolid® kan användas när smalare och/eller kortare implantat är nödvändiga på grund av otillräckligt ben.

Huruvida ett förfarande med bentransplantation kan undvikas eller inte är ett beslut tandläkaren måste göra utifrån sin medicinska utvärdering av varje enskild patient.

Kortare förfarande, minskad behandlingstid

Med möjligheten att använda smalare och /eller kortare implantat och undvika ett benuppbyggnadsförfarande, kan behandlingstiden minskas eftersom behandlingen kräver färre steg.

Skydda vitalt ben

Genom att använda smalare och/eller kortare implantat. Detta lämnar mer vitalt ben, bättre blodflöde, och mer mjukvävnad runt implantatet. Dessa villkor är avgörande för en framgångsrik integration av implantatet och dess livslängd.

1 List of scientific references: www.straumann.com/roxolidref