Straumanns brolösningar när flera tänder saknas

Om två eller fler tänder saknas, kan detta framkalla att existerande tänder flyttas till felaktiga positioner. Både utifrån fysiologiska och psykologiska aspekter bör därför tandluckor stängas så snart som möjligt.


Funktionella tänder behöver inte slipas ner för en implantatburen bro.

Fördelen med en implantatburen bro är att funktionella närliggande tänder förblir intakta. Detta hjälper till att förbättra den långsiktiga prognosen och bevarar käkbenet. Implantatet blir också en bas för implantatkronan och sprider tuggkrafterna ner i benet och motverkar på så vis tillbakabildandet av käkbenet.